Obecní

Obcím šijeme na míru řešení takové, abychom uspokojili požadavky zastupitelů obce i správce vodního toku, do něhož je vypouštěná vyčištění odpadní voda. Zároveň je našim cílem vytvoření projektové dokumentace takové čistírny, která bude pod naší kontrolou vykazovat co možná nejnižší možné provozní náklady. Současné ceny stočného jsou ve srovnání s provozováním námi navržených čistíren silně nadprůměrné.

Infrastruktura každé obce by měla být funkční a spolehlivá, současně by měla být i ekonomicky výhodná jak pro samotnou obec, tak i pro její obyvatele. Vybudování čistírny odpadních vod často zatíží rozpočet obce. Provozování čistírny se promítne do výdajů každé domácnosti. Komunální kořenová čistírna odpadních vod ať už vertikální filtr s vegetací nebo vícestupňové řešení) je v tomto případě ideální technologií pro čištění komunálních splaškových vod, zejména z důvodů nízkých cen stočného a vysoké čistící účinnosti.

 Na základě provázanosti s univerzitním prostředím u námi navržených a následně provozovaných čistíren garantujeme účinnosti čištění:

 • CHSKCr > 90 %
 • BSK5 > 95 %
 • NL > 98 %
 • N-NH4-  > 90 % (při teplotě vody pod 12°C se účinnost může snížit, ale 10 mg/l nikdy není překročitelné)
 • Pc > 60 % (bez chemického srážení fosforu. Případně lze hodnotu zvýšit snadnou technickou úpravou)
 • Nc > 60 % (podle požadavku správce vodního toku lze hodnotu zvýšit)

 

Obraťte se na nás a my pro Vaši obec rádi navrhneme přírodní čistírnu odpadních vod.

 • ČOV pro skupinu domů – 45 EO, DSP
 • ČOV Chlumětín - 200 EO, DSP, DPS
 • Intenzifikace ČOV Machová, 800 EO, DSP
 • Intenzifikace ČOV Dražovice, 900 EO, DSP, vyhodnocení zkušebního provozu
 • ČOV Hlína – 320 EO, DSP, DPS
 • ČOV Hora Svatého Václava, studie
 • ČOV Neratov, DUR
 • Nakládání s odpadními vodami, Vřesová studánka, studie
 • Nakládání s odpadními vodami, Býkovice, studie
 • a další zajímavé projekty...
ČOV Dražovice

Jedna z našich prvních zakázek, která byla zpracovávána bezprostředně před zahájením procesu "založení firmy". Obec Dražovice čítá 850 obyvatel a její…

Čti více
Čistírna odpadních vod pro obec - bez elektřiny špičkové výsledky

Právě jsme odevzdali oficiálně naši první projektovou dokumentaci na stavbu čistírny odpadních vod pro malou obec o velikosti 220 obyvatel. Svým vzpůsobem…

Čti více