Obecní čistírny

Naše firma pro Vás zpracuje studie, analýzy, posudky pro realizace čistírny odpadních vod, které nevyžadují pro svůj provoz elektrickou energii (veškeré čistící procesy jsou zajištěny prostřednictvím přirozeně probíhajících procesů).

Zpracujeme jakoukoliv výkonovou fázi projektu kořenové čistírny odpadních vod. Potřebujete zpracovat odbornou studii či projektovou dokumentaci? Obraťte se na nás.

Obecní čistírny odpadních vod

Zvládáme zároveň optimální návrhy pro stávající nebo zastaralé kořenové čistírny odpadních vod. Ať už se jedná o klasické (aktivační) čistírny, které jsou na hraně životnosti (obdobně jako v Rakousku se často dosluhující aktivační čistírny přestavují na vertikální filtry s vegetací), případně zastaralé kořenové čistírny, které se těžko vypořádávají s amoniakálním dusíkem, případně s jakýmkoli běžně sledovaným parametrem (podle velikosti ČOV).

V rámci procesu zpracování projektové dokumentace se snažíme jednat se zastupitelstvem, předneseme naše reference, zkušenosti, záruky, možnosti, výsledky apod. Samozřejmě neopomeneme upozornit na fakt, že námi vyprojektované čistírny nejsou perpetuum mobilie. Nic nefunguje samo, nic neudělá práci za "údržbáře čistírny". O naše čistírny se můsí provozovatel i postarat. Producenty dělíme na dvě skupinky - domovní, kde je potřeba z předčištění odstraňovat usazený kal, jednou ročně posekat porost na filtračním poli a případně kontrola systému (senzoricky). Druhou skupinou jsou obecní čistírny, u nichž se budeme samozřejmě snažit zajistit co nejlepší výsledky prostřednictvím spolupráce nad dohledem při provozování obecní čistírny. V praxi jsme totiž zjistili, že provozovatelé velice často řeší nepodstatné věci a naopak na ty důležité zapomínají. Nic nenecháme svému osudu. Ani naše čistírny...

Zejména pro obecní čistírny umíme zajistit zpracování jednotlivých výkonových fází - od studií, konceptů, až po dokumentace skutečného provedení. Taktéž zajistíme vlastní autorský dozor.

 

Co jsou to výkonové fáze?

Jedná se o činnosti, které vedou doslova od "nástřelu" až po velice podrobné a detailní vykreslení, pomocí něhož lze např. postavit čistírnu odpadních vod (ať už svépomocí nebo prostřednictvím stavební firmy).

Nejčastější situace:

  • Zpracování dokumentace pro územní řízení
  • Společná dokumentace pro územní řízení a stavební povolení
  • Jednostupňová dokumentace - územní řízení, stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby