O nás

Historie našeho týmu sahá až do začátku století. Tehdy pan profesor Jan Šálek oslovil ohledně spolupráce na několika výzkumných úkolech budoucího odborníka na technologii kořenových čistíren, pískových filtrů, stabilizačních nádrží a podobných řešení, sloužících zejména jako objekty na čištění odpadních vod. Zmíněným odborníkem není nikdo jiný, než doc. Ing. Michal Kriška Dunajský, Ph.D., který se již v dimci diplomové práce začal zabývat problematikou zemních filtrů, resp. možnostmi jejich intenzifikace (to se psal rok 2003).

Cestu jeho vědecké kariéře však zpomalovaly špatné výsledky stávajících kořenových čistíren v praxi. Realizované kořenové čistírny zdaleka nedosahovaly na přelomu století kýžených výsledků. Na každé konferenci, semináři nebo workshopu se stával terčem posměchu, útoků a nadávek ze strany provozovatelů, výrobců i prodejců konkurenčních technologií. Nicméně, všechno špatné je k něčemu dobré! Špatné zkušenosti při obchůzkách a návštěvách kořenových čistíren nás samotné postupně přesvědčily, že vážně je "někde něco špatně". Bylo málo kořenových čistíren, které by mohly spolehlivě konkurovat aktivačním čistírnám. Proto jsme se doslova chytli za nos, pozorovali, upravovali a zkoušeli najít jiné technické řešení s cílem efektivnějšího odstranění znečištění aspoň v takové míře, jak to umí aktivační čistírny.

A povedlo se. Dnes umíme navrhovat i provozovat kořenové čistírny, jejichž účinnost v legislativou daných parametrech je v rozmezí 95 - 99 %, což je výrazně více, než dovede nejlepší dostupná technologie vyjmenovaná a zakotvená v platné legislativě (nařízení vlády 401/2015 Sb požaduje 70 - 80 % účinnosti čistíren do 500 obyvatel a 75 až 85 % účinnost pro větší čistírny).

Za takto vysoká čísla (účinnosti nad 95 %) ručíme a poskytujeme jako nově vzniklá firma takové záruky, jaké v České republice neumí poskytnout žádná konkurenční technologie. Garantovaná životnost řešení je minimálně 30 let. Věříte? My ano. Ručíme za ně.

Zastaralé kořenové čistírny?

Ano, víme o nich. Byli pro nás ponaučením, abychom se vyvarovali obdobných systémů. Kořenové čistírny odpadních vod, stavěné a provozované od 90. let 20. století byly projektované tak, aby splňovaly tehdejší požadavky na kvalitu vypouštěné vody. Z dnešního pohledu se jedná o velice zastaralé a nefunkční řešení, byť je platná legislativa i nadále velice benevolentní (nařízení vlády 401/2015 Sb. a 57/2016 Sb.).

Dnešní moderní a špičkově navrhované kořenové čistírny jsou vícestupňové, jsou doplněné o speciální technická zařízení, o jednotky na srážení fosforu, ale zároveň si zachovávají charakter jednoduchého zařízení, bez nároku na složitou a sofistikovanou obsluhu.

Proč si vybrat nás?

Je pravda, že svou jednoduchostí a uspořádáním se jeví, že kořenovou čistírnu zvládne navrhnout v podstatě kdokoli, kdo si přečte "zkušenosti na internetu". Nicméně, stačí opomenutí malého detailu a celý systém se může sesypat jako domeček z karet.

Tím, že náš pracovní kolektiv je provázán s VUT v Brně a má tedy přístup k problémovým čistírnám, k nefungujícím zařízením a v podstatě v rámci vědecké činnosti řeší právě nedostatky stávajících systémů, lze předpokládat, že se při návrhu nových zařízení poučíme z chyb ostatních projektantů. Zároveň máme přístup k placeným databázím vědeckých článků, publikujících novinky ze světa. I tyto zkušenosti překlápíme do nových projektů.

Dalším důvodem, proč si vybrat právě nás, je princip "zpětné vazby". Spolupráci neukončíme v okamžiku odevzdání projektu. Snažíme se sbírat data od klientů, sbírat zkušenosti s provozem, snažíme se dosahovat u každé naší čistírny co možná nejlepších výsledků. Naším cílem je spokojený zákazník, spokojený úředník, správce vodního toku a všichni zúčastnění. U zákazníků klademe důraz na co nejnižší provozní náklady spojenými s naší čistírnou. Zároveň se snažíme o opětovné využívání vody. To znamená, že odpadní voda musí být s jistotou celoročně i při přerušovaném provozu špičkově vyčištěná. Kdo jiný toto garantuje?