Spin-off

Jedná se o první spin-off, který vzešel z Fakulty stavební VUT. Kromě majitelů nemovitostí nabízíme své služby především menším obcím, kde se podle nás dá ušetřit i stovky kubíků pitné vody za den. Pokud obec vyčistí odpadní vodu moderní přírodní čistírnou, získá na odtoku užitkovou vodu a zároveň nevytváří uhlíkovou stopu a minimalizuje stopu ekologickou.

Spin-off je podnikatelský subjekt založený za účelem komercializace duševního vlastnictví vytvořeného ve výzkumné organizaci. Díky spojení s univerzitou má společnost možnost legálně využívat nejnovější poznatky z oblasti výzkumu a vývoje.

Důsledek? Znamená to, že za kvalitou naší práce bude postavena zkušenost univerzity, stejně jako vývojové zázemí a laboratorní nebo výzkumné prostředí.

Provázaností s univerzitou musíme poskytovat takové záruky a garance kvality, jaké se v podnikatelském prostředí běžně nevyskytují.

Naší snahou je dělat dobré jméno univerzitě VUT, přinášet budeme kvatliní výsledky a reprezentativní projekty, které se stanou vzorem v České republice.