ČOV Dražovice

Jedna z našich prvních zakázek, která byla zpracovávána bezprostředně před zahájením procesu "založení firmy". Obec Dražovice čítá 850 obyvatel a její kořenová čistírna z roku 2000 je z dnešního pohledu trnem v oku nejen správci vodního toku, ale i životnímu prostředí.

Výběr nejvhodnějšího filtračního materiálu

Po několikaletém působení a spolupráci s obcí jsme pochopili principy a specifika této obecní čistírny. Následně jsme navrhli optimální řešení, které bude pro obec přijatelné i po ekonomické stránce. Zahájili jsme práce na rekonstrukci a výsledkem se stala Dražovická čistírna největším vertikálním filtrem s vegetací v České republice.

Až jsme si jisti, čeho jsme schopni dosáhnout, navrhujeme konkrétní řešení

Na čistírnu se pravidelně organizují odborné exkurze - organizované pro zastupitele obcí do 1000 obyvatel. Můžete se ptát, proč? Protože vertikální filtr je zjednodušeně řešeno špička v technologii kořenových čistíren. Zvládá odstraňovat amoniakální dusík, lze jej navrhnout i na účinné odstraňování dusičnanů a tedy  i celkového dusíku.

Správný fiiltrační materiál je základ ideálně fungující kořenové čistírny

Pokud máte zájem o návštěvu čistírny s odborným výkladem, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám ukážeme, co nabízíme a jaké jsou výsledky.

Tak toto je patentem chráněné řešení (ve vlastnictví VUT v Brně)

Sice už neuvidíte detaily potrubí, ale i tak vypadá vertiální filtr jako úplně normální přírodní čistírna. Posuďte sami...

Vzrostlý vertikální filtr s vegetací