Domovní

Vertikální filtr s vegetací (podle starého názvosloví se jedná o kořenovou čistírnu s prouděním vody ve směru shora dolů) je ideálním řešením čištění odpadních vod z rodinných domů, chalup i sezonních objektů, víkendově zatížených rekreačních objektů, dětských táborů apod. 

Jednou z největších výhod je schopnost odstraňovat spolehlivě vysoké koncentrace znečištění při standardním průtoku, při silných výkyvech průtoků a zároveň tomuto filtru "nevadí" ani odstávky provozu. Vše je dáno tím, že filtr je ve srovnání s "balenými" čistírnami větší, voda se v něm zdrží delší dobu, ale výsledek nakonec stojí za to!

Naše firma se soustředí většinou na specifické potřeby klienta, tzn., umíme pracovat s recyklací vod, kdy je požadována taková kvalita vyčištěné vody, aby bylo možné využití vody jako užitkové. Předpokládáme na základě provázanosti s univerzitním prostředím, že čistírna, kterou navrhneme, bude vykazovat účinnosti čištění:

 • CHSKCr > 90 %
 • BSK5 > 95 %
 • NL > 98 %
 • N-NH4-  > 90 % (při teplotě vody pod 12°C se účinnost může snížit, ale 10 mg/l nikdy není překročitelné)
 • Pc > 60 % (bez chemického srážení fosforu. Případně lze hodnotu zvýšit snadnou technickou úpravou)
 • Nc > 60 % (podle požadavku správce vodního toku lze hodnotu zvýšit)

 

Každá nemovitost musí mít ze zákona řešeno nakládání s odpadními vodami. V okamžiku, kdy infrastruktura nedovoluje napojení na veřejnou kanalizaci, nastává majitelům takovýchto nemovitostí starost s hledáním vhodné technologie pro čištění odpadních vod. Ať už se jedná o rodinný dům či sezonní chalupu, tak je vertikální filtr s vegetací (kořenová nebo přírodní čistírna s vertikálním prouděním směrem dolů) ideálním řešením.

 • Jak fungují naše čistírny?

Principem přírodní čistírny je postupné odstranění nejprve největšího (viditelného) znečištění pomocí sedimentace. Odpadní voda musí nejprve protéci vícekomorovou usazovací nádrží. Následuje hlavní čistící stupeň, v němž dochází k filtraci odpadní vody v jemnozrnném materiálu. Filtrační prostředí je vlhké, póry vyplňuje vzduch, proto dochází při průniku odpadní vody k potřebnému prokysličení. Odtékající voda je i bez nutnosti dodávky elektřiny čistá na takovou úroveň, že může investor i projektant klidně spát...

 • Výhody přírodních čistíren?

Největší výhodou je minimální náročnost na obsluhu. Nemusíte nic řešit, upravovat, přenastavovat, když jedete na víkend pryč. Nemusíte nic přidávat, když jedete na dovolenou. A když náhodou opustíte obydlí na několik měsíců, po Vašem příjezdu zpět jen pustíte kohoutek, spláchnete wc a čistírny si vůbec nemusíte všímat. Je to přírodní čistírna, procesy v ní jsou pomalé, není potřeba se o nic zajímat. Stejně jako v přírodě probíhají samočistící procesy, v přírodní čistírně fungují zcela stejné procesy - jen je systém ohraničený od okolí pomocí hydroizolace.

Čistírna, o kterou se nemusíte každý den starat, Vám přinese možnost věnovat se věcem, které Vás baví nebo živí. Teprve při provozování přírodní čistírny si uvědomíte, že s minimálním úsilím dosahujete maximální kvality odtékající vyčištěné odpadní vody. A to je velice příjemné..

 • Jak je to plošně náročné?

Jak kdy, jak kde. Ve srovnání s malou "balenou" čistírnou, kterou máte připojenou do zásuvky, tak ano. Přírodní čistírna je větší. Plošná náročnost je obvykle 2 - 4 m2 na jednoho připojeného obyvatele. Je to moc nebo málo? Když si uvědomíte, že není připojená elektřina, nemusíte servisovat dmychadlo ani aerační membránu, nevytváříte provozem zbytečnou uhlíkovou stopu, tak tato cena za zábor pozemku není mnoho. Pokud máte zahradu s nevyužitými 15 - 20 m2, tak přírodní čistírna je přímo určena na tuto nevyužitou plochu. Nemluvě o tom, že Vám může vytvořit produkt - vodu, kterou můžete splachovat wc, zavlažovat zahradu, případně vodu využívat jako užitkovou k dalším účelů..

 • Můžu vyčištěnou vodu používat na splachování wc nebo na zalévání zahrady?

Určitě ano, téměř většina našich projektů je takto směřována. Voda po průsaku filtrem je průzračně čistá, bez zápachu. Splňuje nařízení vlády pro vypouštění vod do podloží, takže i závlaha zahrady je možná. Voda nemá příznaky fekálního znečištění, takže v podstatě i plodiny, které tepelně (pro jistotu) zpracujete, můžete konzumovat. Jen je otázkou vlastního svědomí - pokud požíváte pravidelně léky, tak zbytkové koncentrace vyloučené zažívacím traktem putují samozřejmě do čistírny. Z čistírny na plodiny. Z plodin zpět do kuchyně.. Zalévání trávy a užitkových pozemků je samozřejmostí, zbytek je na zvážení.

Splachování wc je možné, ale zase platí: není to splachování pitnou vodou, která je bez bakterií. Splachování vyčištěnou odpadní vodou přeci jen mírně znečišťuje sanitu, proto je potřeba být na občasný povlak na záchodové míse připraven. Případně je možná dezinfekce vyčištěné vody - toto ale přináší provozní náročnost, čištění UV lampy. Ale vše je technicky rešitelné, vždy záleží na osobní domluvě, zvážení pro a proti, na prioritách, apod.

 • Jak moc se o přírodní čistírnu musím starat?

Málo. Ve srovnání s klasickými "balenými" čistírnami málo. Tak, jak musíte odkalovat i klasickou čistírnu, musíte odkalovat i tuto přírodní čistírnu. Na druhou stranu, nejhorší péči máte tímto za sebou. Vše ostatní funguje s mírnou nadsázkou téměř samo. Samo si to sedimentuje, samo se to filtruje, samo to odtéká. Vy to můžete občas přistřihnout, odstranit přebytečnou biomasu na jaře, udělat si z filtru estetický prvek na zahradě, ale to jsou již dobrovolné činnosti, bez kterých přírodní čistírna i tak funguje.

NNo a pak už jen děláte rozbory odpadní vody - stejně jako u klasické čistírny

 • Funguje to v zimě?

Tak určitě:) Jinak bychom tady dnes nebyli. Nemohli bychom projektovat a garantovat odtokové koncentrace, kdyby to nefungovalo. V rámci sledovaných parametrů a účinností je jediným mírně zhoršeným parametrem amoniak. Dobře, v llétě přírodní čistírna odstraňuje amoniak s účinností mezi 90 - 99 % (podle přítokové koncentrace), v zimě se tato účinnost sníží přibližně na 80 % (jsou to tři měsíce v roce). I tak ale platí, že v zimním období jsou odtoky lepší než ty, které ppo Vás bude požadovat platná legislativa nebo ten, kdo Vám vydal povolení k nakládání s odpadními vodami.

 

 

Pokud hledáte vhodný způsob čištění odpadních vod pro svoji nemovitost, obraťte se na nás s nezávislou konzultací nebo si přečtěte více o domovních čistírnách. Nejlepším výsledkem je pro nás fungující kořenová čistírna a spokojený klient (i správce vodního toku).

Podívejte se na naše realizace domovních vertikálních filtrů s vegetací (domovních kořenových čistíren) nebo si přečtěte reference našich zákazníků.

První kontakt s námi?

Pokud plánujete nebo jen přemýšlíte o čistírně odpadnich vod (ideálně o tom typu, který funguje na přirozených čistících principech), neváhejte nás kontaktovat. Máme…

Čti více
ČOV pro novostavbu RD + recyklace vody

V létě 2018 pracujeme na speciální zakázce - odpadní voda z naší čistírny se bude používat na splachování WC. Na první pohled  složitý ukol. Technicky…

Čti více
ČOV pro ostrovní dům v podhorské oblasti Jeseníků

Řešíme nejen klasické kořenové čistírny, ale specifické a na první pohled neřešitelné úkoly. Představte si dům, který není napojený na elektřinu. Dům,…

Čti více