ČOV pro ostrovní dům v podhorské oblasti Jeseníků

Řešíme nejen klasické kořenové čistírny, ale specifické a na první pohled neřešitelné úkoly. Představte si dům, který není napojený na elektřinu. Dům, co není připojen ani na plyn, vodu, kanalizaci,... prostě na nic. Ostrovní systém, který ale produkuje odpadní vodu. Cílem klienta je minimální spotřeba elektrické energie, pokud možno nulová. A zároveń, s ohledem na vysokou kvalitu životního prostředí, v němž se objekt nachází, je kladen důraz na vysokou účinnost ve všech sledovaných a legislativou předepsaných parametrech.