Zakládáme univerzitní firmu

Pohár přetekl. Výzkumní pracovníci zakládají firmu ConWe. Můžete se ptát: "není to střet zájmu"? Mohl by být, my na to ale jdeme chytře. Oficiální cestou moderního přístupu komercializace výzkumných výsledků.

Naše nově založená firma je od počátku směřována a formována tak, aby se jednalo o "univerzitní firmu". Co to je, oč se jedná? Pokud výzkumný pracovník odhalí nový poznatek, je majitelem poznatku univerzita. Výsledek často zapadne jak se říká "do šuplíku", pokud ale stojí za to, je škoda jej nevyužít v praxi. Další otázkou je, kdo takový výsledek může využít? Nahodilý projektant? Vybraná projekční kancelář?

My jsme se vydali touto cestou: sami vymyslíme kvalitní technologie, které ověřujeme v rámci výzkumných aktivit. Sami je zkoušíme a testujeme nejprve v laboratoři, potom v poloprovozním měřítku a následně přímo v provozních podmínkách, kde vše ještě "vychytáváme", vylepšujeme a zdokonalujeme. Až potom je na čase výsledek prodat. My jej zjednodušeně řečeno prodáme sami sobě - byť to není tak úplně pravda. Výsledek nabízí Útvar transferu technologií všem potenciálníjm zájemcům v rámci veřejné nabídky. Kdokoli má možnost o výsledek projevit zájem. My (firma ConWe) jsme předpokládanými zájemci, protože se přímo zabýváme problematikou přírodních čistíren. Nastavíme pravidla, za jakých podmínek můžeme prodávat/navrhovat/realizovat výsledky, které vlastní Vysoké učení technické v Brně, domluvíme se na procentuálním podílu z prodejní ceny a .... vše je v pořádku po stránce právní, ekonomické i morální. Nikdo není okraden, nikdo nepřijde zkrátka.

Výsledkem je, že nejnovější výstupy z výzkumů jsou transferovány do praxe. Přidanou hodnotou je fakt, že se snažíme neusnout na vavřínech a stále posouváme technologii přírodního čištění odpadních vod vpřed. Jasným cílem jsou čistírny s minimální uhlíkovou stopou, co nejmenší ekologickou zátěží a nejnižšími možnými náklady na provoz čistírny. Co více si přát?