Účast na veletrhu uplatni.se

Naše společnost se dne 21.11.2018 aktivně účastnila na pracovním veletrhu uplatni.se, jehož hlavním cílem je motivace madých a ambiciózních, šikovných a nápaditých. Jde o veletrh zaměřený na oblast udržitelného podnikání a určen je pro studenty a absolventy vysokých škol, jako inspirace úspěšnými projekty a zajímavými řečníky. Seznámit se zde mohou také s firmami a organizacemi, které se jen „nenatírají na zeleno“, ale skutečně realizují aktivity v rámci podpory udržitelného rozvoje. Na veletrhu Uplatni.se mají návštěvníci také příležitost získat vhodné kontakty pro své budoucí pracovní uplatnění nebo pro založení vlastního podnikání.

Organizátorem akce je společnost incien (Institut cirkulární ekonomiky), který se zaměřuje na udržitelné technologie.

veletrh uplatni se a firma conwe

Hlavním lákadlem pro účastníky je "zažij setkání naživo s firmami, které svou činností přispívají k udržitelnému rozvoji". Jelikož čistírny, které projektujeme, projektujeme hlavně s cílem dlouhodobé udržitelnosti, soběstačnosti, bez zapojení elektrické energie, bez nutnosti složité obsluhy, prostě "blbuvzdorná" řešení, byli jsme osloveni práce prostřednictvím INCIEN o účast, o předání našich zkušeností účastníkům. Náš jednatel, Michal Kriška, v rámci vyhraněného času oslovil účastníky a snažil se je motivovat k tomu, aby se nebáli podobných "experimentů", jako je zahájení podnikatelské činnosti i např. v rámci doktorského studia na vysoké škole. Připoměl také myšlenku, že všichni zaměstnanci firmy ConWe budou odborníci na svém místě. Všichni budou motivování k tomu, aby již při vstupu do firmy měli za sebou takové zkušenosti, že si budoucí klienti mohou být jisti kvalitou odvedené práce. Z druhé strany pohledu, pokud firma navrhuje projektové dokumentace čistíren odpadních vod, potom na ně dává také garance (součástí projektové dokumentace je technická zpráva, v níž je uvedeno, jaké jsou garantované odtokové parametry).

Vevlice úsměvné je, že naše projekty musíme podhodnocovat. Nemůžeme totiž oficiálně dosahovat lepších výsledků, než nejlepší dostupná technologie. Přitom víme, že dosahujeme lepších výsledků, než  těch nejlepších. Zajímavé, že?

Bez oslího můstku zpět k veletrhu. Pobavili jsme se s lidmi, kteří jsou nadšeni z toho, když vidí, že něco, co má smysl, může i v praxi fungovat. Námětem pro nás je možnost o rozšíření personální sestavy. Pravda, vzhledem k vývoji situace ve firmě, kdy přestáváme stíhat závazky vůči klientům, se asi pomalu pustíme do rozšíření našich řad. Těšte se na kolegy:)

Bude nás více, více šikovných a zapálených do správné věci...

Team ConWe