Servis přírodních ČOV

Zajistíme odborný dohled nebo autorský dozor při výstavbě Vaší kořenové čistírny, pomůže Vám s její realizací a poskytneme odborný servis i při budoucím provozování.

Při využití veškerých našich služeb "od A do Z", tj. od návrhu, realizaci a odborné kontrole provozu poskytujeme a garantujeme odtokové parametry po dobu životnosti čistírny (minimálně 30 let. Delší dobu nejsou kořenové čistírny ani v zahraničí provozovány, přesto i po 30 letech dosahují stejně vysokých účinností v oblasti 90 - 95 %, jako bezprostředně po realizaci).

Zejména obcím, u nichž jsme se podíleli na realizaci projektové dokumentace, nabízíme službu spojenou s provozem ČOV. Přesto, že naše čistírny jsou navržené jako téměř bez nutnosti přítomnosti obsluhy, je příležitostně vhodné zajistit odborný servis - něco jako technickou kontrolu na autě. Dobré je z našeho pohledu (s našimi zkušenostmi) upozornit na drobné nedostatky, které při jejich budoucím ignorování mohou vézt k fatálním problémům.

Stěžejním technologickým prvkem na našich přírodních čistírnách jsou pulzně vypouštěcí zařízení - jsou srdcem celé technologie. Naše vlastní vyvinuté výrobky (patentované na VUT v Brně, vyrábíme v licenci VUT) známe po všech stránkách. Známe potenciální problémy, ale umíme zajistit i preventivní opatření, které zabrání poruše celého systému.

Naše služby nabízíme jak příležitostně, případně smluvně, paušálně, apod.