Realizace CPP, možný příklad hospodaření s dešťovou vodou v zastavěném území

V roce 2018 jsme se dostali k zajímavému projektu „City Cell Prototype“, který zpracoval Next Institute ve spolupráci s KOGAA studio s.r.o. Jedná se o prototyp tzv. městské buňky, která může představit možnost využití dešťové vody a umístění zeleně i do míst, která jsou kompletně zastavěna či pokryta zpevněnými plochami. Před třemi lety jsme postavili buňku díky spolupráci s vědeckým centrem AdMas, ale především za pomoci studentů Fakulty stavební VUT. Jsme rádi, že celý projekt po delším odmlce opět našel své uplatnění, a to před prostory brněnského výstaviště. Zároveň za pomoc při znovusložení patří dík dnes již bývalým studentům, kteří nás opět „nenechali na holičkách“.