Protože přírodní čistírny fungují stále lépe, musíme...

..musíme jim samozřejmě udělat osvětu a reklamu.

Je velice vysilující, neustále dokola vysvětlovat, že nové technologie vícestupňových přírodních čistíren fungují v zahraničí vzdáleném i blízkém.

O tom, že se i v České republice vyskytuje několik ukázkových příkladů, pojednává i článek, na kterém jsme spolupracovali.

https://www.komunalniekologie.cz/info/jake-ma-skasov-zkusenosti-s-vegetacni-cistirnou-odpadnich-vod-

Jedná se o obec Skašov v Plzeňském kraji - čistírna pro 230 obyvatel, vykazující ve srovnání se zastaralými kořenovými čistírnami špičkové výsledky. Účinnost čistírny je i ve srovnání s nejlepší dostupnou technologií vyšší. V kombinaci s provozní nenáročností nás nenapadají argumenty, proč toto řešení nerealizovat i na dalších podobných příkladech.

Za spolupráci děkujeme redaktorce Komunální ekologie, paní Haně Tomáškové