Přírodní čistírna říčních vod v Berlíně

Přírodní čištění vod, tedy čištění bez elektřiny při zapojení samočistících procesů přírodě blízkých, je možné aplikovat v různých projektech. V Berlíně v současné době finišuje testování přírodních plovoucích filtrů, které od roku 2017 v malém měřítku čistí říční vody. Samotné testování probíhá v rámci příprav projektu berlínských říčních lázní. A my jsme byly u toho, když se filtry uváděly do provozu na začátku jejich posledního vegetačního období před přechodem do ostrého provozu.

Projekt berlínských říčních lázní počítá se změnou starého říčního koryta řeky Sprévy, která protéká Berlínem. Mezi původním a novým kanálem řeky se nachází známý berlínský muzejní ostrov, kde naleznete např. muzeum Pergamon. Původní koryto řeky by mělo do roku 2035 projít zásadní proměnou. Celý jeho stávající profil bude rozdělen na tři specificky řešené úseky. První úsek koryta bude upraven tak, aby obyvatelé Berlína mohli dojít přímo k vodní hladině. Bezprostředně u břehu budou vybudovány stezky pro pěší.

Úprava starého koryta v Berlíně - plovoucí čistírna

Druhý úsek projde největší proměnou. V délce cca 500 metrů bude přímo v korytě řeky vybudován vertikálně protékaný zatopený filtr s vegetací, který bude zajišťovat čištění protékající říční vody pro poslední třetí část upravovaného úseku.

Plovoucí filtry na řece Sprévě

Ve třetí části koryta budou vytvořeny veřejné říční lázně.

Aby se potvrdil potenciál přírodního čištění říčních vody, probíhalo několik let testování v menším měřítku ve staré nákladní lodi. Celý projekt testovacího filtru zaštituje berlínská projekční kancelář AKUT Partner.

Testovací nákladní loď

Na samotné palubě upraveného plavidla byla vytvořena čtyři samostatná filtrační pole, každé s jinou filtrační náplní. Během čtyřletého testovacího provozu tak docházelo k získávání potřebných dat pro finální návrh filtru v korytě řeky Sprévy.

Držíme pěsti kolegům z Berlína, aby jejich projekt přírodní čistírny pro říční lázně dopadl podle jejich očekávání a v roce 2035 jsme se mohli podívat na hotový výsledek.