Plánovaná demontáž městské buňky City Cell Prototype

Ve středu 31. 10. 2018 uplynul čas, který měla naše městská buňka k dispozici na to, aby předvedla, co umí a čeho je schopna dosáhnout.

Na Malinovského náměstí jsme demontovali City Cell Prototype. Jednotlivé části městské buňky si VZMB uskladnila před zimou, aby mohla být buňka na jaře opět sestavena a umístěna ve veřejném prostoru v Brně. O tom, zda se buňka vrátí zpátky na stejné místo na Malinovského náměstí, nebo se sestaví jinde v Brně, zatím není rozhodnuto. Pokud budete mít náměty, pište nám. Budeme společně s autory z NEXT INSTITUTE hledat nejvhodnější lokalitu, kde najde městská buňka své uplatnění.

Jsme rádi že jsme se do tohoto projektu mohli zapojit a doufáme že celý nápad neskončí u tohoto jediného exempláře. My i studenti Fakulty stavební VUT v Brně, kteří se na projektu podíleli, jsme se naučili mnoho skvělých věcí, naučili jsme se o měnícím se klimatu v městské krajině přemýšlet jinak - nekonvenčně, systematicky, udržitelně, ekologicky.

Všichni moc dobře víme, že myšlenka maximálního využívání dešťové vody by měla být v dnešní době důležitá pro každého. Klima se mění a my musíme přijít na způsob, jak se připravit na tyto změny.