Ohlédnutí za konferencí Příběhy domů 2019

Naše firma prezentovala nejnovější trendy v oblasti čištění odpadních vod přirozenou cestou (bez elektřiny, za pomoci převážně samočistících procesů) na konferenci Příběhy domů 2019.
Byť naše čistírny nejsou určeny k bydlení, nemají k sobě navázaný žádný publikovatelný příběh, dostali jsme prostor představit vize a zkušenosti publiku, které preferuje přírodní staby, přirozenou vizáž zahrady a přírodní materiály před cestou chemicky připravených stavebních směsí, plastových komponent apod.
 
Ve velice přátelské atmosféře jsme upozornili na fakt, že navrhnout špičkovou kořenovou čistírnu není snadné. Není to jen vykopaná jáma se štěrkem a rostlinami.
Upozornili jsme, že byť se kořenová čistírna jmenuje kořenová, na rostlinách to celé vážně nestojí.
Upozornili jsme ale také, že úředníci a správci vodních toků nemají pozitivní zkušenosti se zastaralými kořenovými čistírnami. Toto je fakt a nelze jej přehlížet.
Proto jsme ukázali cestu, že výsledky z nejmodernějších kořenových čistíren dosahují mnohem vyšších účinností, než klasické čistírny.
 
Ukázali jsme, že vyčištěnou odpadní vodu lze využívat jako užitkovou - ať už ke splachování toalety, k závlaze, k praní, k ochlazování prostřednictvím zelené střechy, apod.
Celou akci hodnotíme jako velice pozitivní a kéž by všechny konference v České republice probíhaly v tomto duchu. Bez napadání, útoků a zpochybňování kvalitních výsledků, které byly dosaženy ve výzkumech na Vysokém učení technickém v Brně
 
Další informace ke konferenci jsou k nahlédnutí: https://www.pribehydomu.cz/
Stále přibývající informace o semináři jsou zde: https://www.facebook.com/events/739528593077313/
 
Váš team Conwe s.r.o.