Moderní čistírna odpadních vod, ale stále přírodní

Přírodní čistírny se potýkají s celou řadou negativních názorů a pohledů, které jsou s těží vyvratitelné, protože jsou založeny na dlouholetých zkušenostech se zastaralými systémy. Bohužel vždy je nutné se zamyslet nad požadovanou účinností čištění odpadní vody v době, kdy byla čistírna navržena a případně postavena. Rozhodně nelze očekávat od 30 let starých systémů, které častokrát za celou dobu provozu neprošly jedinou úpravou, že budou plnit aktuální zpřísněné legislativní podmínky. Naštěstí právě zde se naskýtá příležitost pro uplatňování moderních hybridních čistíren založených na kombinaci vícestupňového čistění, které se v zahraničí uplatňují již dlouhou řadu let. Díky našemu zapojení, jakožto akademických pracovníků, do řady výzkumných akcí, máme zmiňované moderní systémy ozkoušeny a můžeme přistoupit k jejich uplatňování v praxi. Jako jeden z mnoha příkladů tohoto zaběhnutého postupu je možné zmínit čistírnu odpadních vod pro obec Neratov v Pardubickém kraji. Zde jsme navrhli ve fázi územního řízení takovou čistírnu, která bude plnit veškeré legislativní požadavky na vyčištěnou odpadní vodu, a to díky aplikaci jak výzkumných, tak i zahraničních zkušeností. Jak jinak bojovat s negativními zkušenostmi než vytvářením těch pozitivních.