Dočistění odpadní vody za přírodní čistírnou? Pomocí plovoucích ostrovů!

Novostaveb přírodních čistíren pro obce je stále poskromnu. A právě proto je nutné vytvářet takové systémy, které se stanou vzory hodnými následování. Pevně věříme, že takováto vzorová čistírna vzniká v obci Skašov.

Ač jsme se přímo nepodíleli na zpracování projektové dokumentace, celá čistírna je dimenzována podle našeho návrhu. Mj. zahrnuje překlápěcí systém, který byl vyvíjen společně s VUT v Brně, obsahuje tři další užitné vzory ve vlastnictví VUT v Brně a dále jednu ověřenou technologii.

My jsme dodali za hlavní čistící stupeň technologii sloužící k odstranění zbytkové znečištění z odpadní vody – tzv. plovoucí ostrovy. Ostrovy jsou konstruovány jako lehké plovoucí nosiče osázené mokřadní vegetací. Díky rozvoji hustého kořenového systému vznikne pod hladinou ideální filtrační prostředí, které svým charakterem přispívá k redukci znečištění přitékající odpadní vody ve všech sledovaných ukazatelích. Využitím plovoucích ostrovů je tedy možné snižovat i koncentrace celkového dusíku, na který je kladen důraz až u čistíren o velikosti nad 10 000 připojených obyvatel.