Domovní čistírny

Stavíte rodinný dům a ve Vaší obci není řešeno čištění odpadní vody, nebo chcete mít soběstačný ostrovní dům?

Rádi byste měli dostatek vody pro svou zahradu, ale nechce se Vám platit každý litr "kohoutkové" vody? Nebo máte nepříjemný pocit, když čerpáte moc vody z hlubokého vrtu?

Přírodní čistírna odpadních vod je ideálním řešením pro všechny, kdo nechtějí plýtvat drahocennou vodou! Totiž, přírodní čistírna vyrábí z odpadní vody vyčištěnou vodu v takové kvalitě, že je rozumné ji opět k něčemu využít - ať už k závlaze, splachování WC nebo pro jiný technický užitek.

Pro návrh každé přírodní čistírny odpadních vod vycházíme z nejnovějších vědeckých poznatků v ČR (na VUT v Brně) i ze zahraničí (Rakousko, Německo, Francie) a můžeme Vám garantovat nejlepší možné výsledky čistoty vody ve srovnání s jakoukoli jinou technologií.

 Filtr jako hlavní stupeň čištění - rok po realizaci

 

Jako hlavní součást na všech našich čistírnách navrhujeme vertikálně protékaný filtr s vegetací, který je tvořen pískovou náplní. Pískovou náplní, která se využívá pro udržení čisté vody v bazénu. Předpoklad = průzračně čistá voda na odtoku. Uspořádání filtru zajišťuje příznivé podmínky pro život nezbytně nutných bakterií, proto je voda zbavena i rozpuštěného znečištění.

Povrch filtru je osázen mokřadní vegetací - zvyšuje se tím estetická úroveň čistírenského zařízení, zlepšuje se tepelná pohoda v bezprostředním okolí.

Naše návrhy počítají se znovuvyužitím vody – což je z naší strany záruka kvalitního odtoku! (nemůžeme navrhovat něco, co nebude fungovat).

Pohled na vertikální filtr s vegetací po výstavbě

Díky zásobní nádrži umístěné za čistírnou získáte stálý zdroj užitkové vody, kterou budete moci využít ne jednou, ale dvakrát i třikrát. Nebudete tak muset čekat na dešťové srážky, které jsou s vývojem klimatu nepravidelné, nejisté a málo vydatné.

Přírodní čistírny jsou vhodné pro většinu nemovitostí v České republice - bez ohledu na nadmořskou výšku. Rodinný dům, bytový dům, skupinu rodinných domů, penziony, školy a školky, motoresty, horské chaty, rekreační objekty s nepravidelným nebo sezónním provozem, dětské tábory atd., všechny tyto objekty navíc s kuchyní nebo stravovacím zařízení. Nic pro tuto technologii není problém, návrh řešení se vždy přizpůsobuje zdroji odpadních vod.

Pokud chcete zjistit víc o tom, jak by bylo možné vyřešit právě Váš případ, neváhejte vyplnit náš nezávazný dotazník.

Postup při komunikaci s klientem je následující:

Zpracování projektu

 1. Jste v situaci, kdy potřebujete nebo plánujete čistírnu odpadních vod? Rozhodli jste se pro přírodní způsob čištění (což je správné rozhodnutí), vyplňte nezávazný dotazník/formulář, který urychlí celou komunikaci.
 2. Po vyplnění formuláře si stáhneme vyplněná data, promyslíme řešení a spojíme se s Vámi.
 3. V dalších krocích navrhneme rozložení na pozemku tak, aby jste byli spokojeni. Následně probereme cenu za návrh/zpracování projektové dokumentace a pokud bude tato cena akceptována ze strany investora, pustíme se do projektování.
 4. V průběhu projektování řešíme veškeré nesrovnalosti, nejasnosti s klientem.
 5. Výsledná dokumentace je předána v počtu paré 4, vše originální výtisky, z toho tři paré jsou opatřena kulatým razítkem autorizovaného inženýra.
 6. Společně s předáním nebo odesláním dokumentace předáváme investorovi fakturu, čímž uzavíráme první etapu spolupráce.

Inženýring a jednání s úřady

V rámci inženýringu máme zkušenosti téměř ve všech koutech České republiky. Postup prací je téměř vždy stejný a je jen na investorovi, jestli využije našich služeb nebo je natolik odvážný, že se pustí do jednání s úřady sám. I v takovém případě jsme k dispozici, kdyby se měl projekt "zaseknout", pomůžeme situaci rozklíčovat.

V tuto fázi je tedy postup při komunikaci s úřadem následující:

 1. Nejprve je potřeba zajistit stanovisko správce vodního toku a správce povodí, v němž se bude nacházet zdroj odpadní vody (v němž je umístěná budoucí čistírna odpadních vod).
 2. Následně je většinou potřeba obstarání souhrnného vyjádření odboru životního prostředí (vodoprávního úřadu).
 3. Své vyjádření musí dodat i správci sítí (elektřina, plyn, cetin, vodovod, apod.)
 4. Pokud jsou splněny všechny předchozí body, je možné požádat úřad o stavební povolení (většinou společné s územním řízením). Jelikož se jedná o vodní dílo, je potřeba současně požádat o povolení k vypouštění vyčištěných odpadních vod
 5. V okamžiku získání kladného stanoviska, resp. od okamžiku platnosti rozhodnutí úřadu, je možné zahájit stavbu čistírny.

Filtr po realizaci - dva měsíce od výsadby vegetace

Stavební práce

Po získání stavebního povolení je jen na investorovi, jakou cestou se dále vydá. Na stavbě samotné se můžeme podílet, ale často chtějí investoři realizovat čistírnu svépomocí - rozhodnutí je jen a jenom na investorovi. Pro tento účel nabízíme několik možností a variant našeho zapojení:

 1. Investor staví zcela svépomocí - od realizace dáváme ruce pryč. Přesto, projektová dokumentace je zpracována v takovém detailu, že by pro šikovného a manuálně zručného investora neměl být problém postavit celý projekt vlastnoručně. V případě, že si investor s něčím není schopen poradit 100% sám, jsme připraveni poradit. Telefon, whatsapp, případně sdílení fotografií mailem či přes "klaudová" úložiště, ničemu se nebráníme.
 2. Investor využije naší výpomoci v minimální míře - zajistíme dodávku materiálů (anaerobní separátor, hydroizolace, prostupy hydroizolací, geotextilie, čerpadla, případně potrubí v potřebném množství podle projektu). Nic víc. Zemní práce si investor zajistí sám, stejně jako realizaci filtru, umístění a propojení separátoru, šachet, výpustního objektu, apod. Do stavebních prací se nepouštíme, ale přesto jsme stále přiraveni pomoci - stejně jako v předchozí variantě.
 3. Investorovi pomůžeme s dodávkou a složitějšími pracemi - např. osazení separátoru, jeho propojení s objektem a s budoucím filtrem, připravíme s místním bagristou terén a uložíme hydroizolaci. Případně jakékoli jiné práce. Účtujeme vždy jen to, co jsme "odmakali" - vždy za stejnou hodinovou sazbu..
 4. Provedeme kompletní stavbu - všechny předchozí body, dodávku, instalaci, zemní práce s místním bagristou, dodávku filtračních materiálů, jejich rozprostření, realizaci veškerého potrubí, zapojení čerpadla + zahrnutí šachet, nádrží a potrubí. Opět účtujeme jen a pouze skutečně odpracované hodiny podle složitosti dané stavby.
 5. Stavba na klíč - tuto variantu neupřednostňujeme, přesto se tu a tam objeví klient, který i tuto variantu preferuje. Na klíč = kompletní řešení od A do Z, včetně terénních prací, kultivace okolí (kultivátorem), osetí okolí travní směsí, naplnění systému vodou a otestování funkčnosti (po hydraulické stránce). Varianta na klíč musí mít vytvořenou cenovou rezervu, protože musí počítat s potenciálními komplikacemi. Po finanční stránce se jedná o nejdražší řešení..

Domovní ČOV u novostavby