Další soutěž, naše čistírna v Hlíně je přihlášená

Je to potvrzeno, Svazekvodovodů a kanalizací Ivančice přihlásil naši čistírnu do další soutěže.

Tentokrát se jedná o soutěž: Stavba Jihomoravského kraje 2022, podrobnosti na http://stavbajmk.cz/

Kategorie Vodohospodářské a ekologické stavby - protože čistíme odpadní vodu a zároveń nevytváříme uhlíkovou stopu, naše čistírna není zapojena na zdroj elektrické energie.

 

Soutěž je vyhlášená Jihomoravským krajem a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji. 

Všechny přihlášené stavby můžete sami posoudit podle jednotlivých kategorií i Vy:

http://stavbajmk.cz/prehled-staveb-2022/

Hlavním důvodem pro přihlášení do soutěže bylo, že čistírna pro 300 připojených obyvatel vykazuje nulovou spotřebu elektřiny pro zajištění čistícího procesu. Ano, čistírna nemá vlastní přípojku elektřiny. Jediné spotřebiště, které se na čistírně vyskytuje, je vytvořeno malým FV panelem pro odesílání dat (průtoků) na centrálu. Vše ostatní zajistí příroda, gravitace, bakterie...

Očekáváme, že po postupném a pozvolném zapracování v zimním provozu bude na jaře a dále do budoucna dosahováno jedné z nejvyšší účinnosti mezi čistírnami v této velikostní kategorii v rámci ČR.

Výsledky budeme sdílet!

Navrhovatelé:
Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Projektant ČOV: ConWe s. r. o.
Zhotovitel:PORR a. s.