A bude to fungovat i v zimě? Ano, bude!

Jednou z nejčastějších obav, se kterými se v praxi setkáváme, je zimní provoz přírodních čistíren. Pravdou je, že zimní měsíce bývají pro přírodní čistírnu náročné, nicméně rozhodně zvládnutelné. Však používat technologii, která zajistí kvalitní vodu na odtoku pouze při příznivém počasí, to smysl nedává. V zimním období opravdu dochází ke snížení účinností čištění, které je spojeno s vlivem nízkých teplot na průběh biochemických procesů v prostředí filtračních polí. Nicméně nastává zpomalení čistících procesů, nikoliv jejich zastavení. Celkový návrh čistírny tedy musí s tímto stavem počítat. Jednotlivá filtrační pole jsou navrhována právě na období zimních provozů tak, aby odtokové parametry byly splněny i při nízké okolní teplotě. A že mokřadní vegetace v zimě neroste? Samozřejmě, ovšem nikdo si už snad dnes nemyslí, že rostliny představují hlavní způsob odběru znečištění z odpadní vody. Naopak, rostliny plní celou řadu doplňkových úkolů. Jedním z nich může být například izolace distribučního potrubí na povrchu vertikálního filtru právě přes kritické měsíce s nízkou teplotou.